&

L'economia que posa la vida al centre

Compartim els comptes de Twitter per mostrar l’actualitat dels projectes en què participem. Les xarxes no es porten des del Programa.

Blog d'Economia Social i Solidària

Impuls del distintiu “Consum Responsable Sabadell” per a comerços i entitats

Continuar llegint

ImprimeixCorreu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS