&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Infodades

 

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat, principalment estructura empresarial i mercat de treball.

Les dades de l'Infodades provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.


DARRER INFODADES: 1R TRIMESTRE 2024 

Imprimeix Correu

Infodades disponibles

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Infomensual

Les dades d'atur registrat i contractació actualitzades cada mes.

Informe de Conjuntura

Publicació semestral amb dades, indicadors sobre la situació socioeconòmica de Sabadell.

Anuari estadístic

Anuari estadístic OEL servei promoció econòmica de Sabadell

Recull que integra d'una forma ordenada i exhaustiva informació estadística de la ciutat.

Informe d'estructura

Publicació anual amb visió global de l’estructura del teixit productiu de la ciutat i dels diferents polígons d’activitat econòmica.

Informe de població

Informe que analitza el comportament de la població a partir de variables com naixements, defuncions, altes i baixes, llars o canvis de domicili.

Infografies

Última hora de l'atur, Indicadors, impacte Econòmic COVID-19 i Altres temàtiques