&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

L'economia que posa la vida al centre

Experiències municipals d'ESS

En les pràctiques de l’economia social i solidària allò social no queda subordinat a allò econòmic, sinó que ambdues esferes, l’econòmica i la social, són totalment interdependents en el desenvolupament de la vida. L’adopció d’aquesta perspectiva de l’ESS en les polítiques públiques municipals, es manifesta en una sèrie de projectes impulsats per diferents departaments de l’Ajuntament de Sabadell, amb una mirada transversal i transformadora. 

Amb l’objectiu de fer visibles aquells projectes i iniciatives públiques pensades amb visió transformadora i d’economia social i solidària hem elaborat aquest recull d’experiències.

Es planteja com un Repositori, amb el doble objectiu de que pugui ser un projecte viu i actualitzable, que reculli alhora projectes d’èxit vigents, finalitzats o en procés de reformulació arrel de la crisi sociosanitària.

La transparència de cara a la ciutadania és un dels eixos del projecte. Però també es cerca la possible transferència dels projectes a d’altres municipis, seguint la línia de treball iniciada per la XMESS – la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària- amb els seus reculls de bones pràctiques en matèria d’ESS.   

COM S’ORGANITZA EL REPOSITORI?

Al Repositori d’iniciatives amb perspectiva d’ESS de l’Ajuntament de Sabadell els projectes es presenten ordenats segons l’àrea o servei que l’impulsa o hi col·labora, seguit del nom del projecte, ordenat alfabèticament. En el cas de tractar-se d’un projecte transversal a diferents àrees o serveis, es classifica segons sigui l’àrea o servei impulsora  i s’esmenten les àrees o serveis col·laboradores. 

Fent clic a cada projecte podreu accedir a una fitxa que sintetitza el més rellevant del mateix: l’objectiu que persegueix  i una breu descripció, l’estat en que es troba, l’àrea o servei municipal de referència, les persones destinatàries, les organitzacions impulsores, entre d’altres.

REPOSITORI D’INICIATIVES AMB PERSPECTIVA D’ESS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

 

 

Imprimeix Correu