&

L'economia que posa la vida al centre

Economia Social i Solidària (ESS)

A Sabadell entenem l’Economia Social i Solidària com un conjunt de pràctiques econòmiques i socials que:

Estan orientades a satisfer les necessitats dels seus membres i/o de la societat de forma èticament coherent. Entenem per la satisfacció de necessitats com aquelles que possibiliten viure una vida plena i digna.

Prioritzen aquest objectiu per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent

Practiquen la gestió col·lectiva i democràtica, entesa des de la participació de les persones involucrades en els projectes i la preferència de formes jurídiques que incrusten i fomenten aquesta participació al funcionament de l’organització

Desenvolupen la seva activitat des del compromís
ambiental i social
 i practiquen i promouen la igualtat
de gènere, l’equitat social, l’arrelament al territori, la
sostenibilitat ambiental, i la democràcia, a més a més
d’altres valors explicitats a la carta de principis i al
manifest de la Xarxa d’Economia Solidària.

Tenen voluntat de canvi social.

Aquest marc conceptual de l’ESS a Sabadell es va definir conjuntament amb les entitats del territori que van participar en l’elaboració del Pla Estratègic d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Sabadell l’any 2017.

QUÈ FEM DES DEL PROGRAMA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?

El programa de foment de l’ESS té com a objectiu donar visibilitat i posar en valor aquest model econòmic, potenciar el treball en xarxa i impulsar iniciatives conjuntes que contribueixin a crear un ecosistema favorable per al creixement i desenvolupament del Mercat Social a la nostra ciutat.

Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, les actuacions que s’impulsen o a les quals participa actualment el programa se centren a:

Donar suport a la consolidació de la xarxa d’ESS local:
contribuïr a incrementar i consolidar les aliances entre
iniciatives de l’ESS, i entre aquestes i l’administració
pública, mitjançant espais de coordinació.

Fomentar l’associacionisme cooperatiu mitjançant
accions de sensibilització, divulgatives i formatives
sobre Economia Social i Solidària, el Mercat Social,
i el Consum Responsable i Conscient.

Exercir la Secretaria Tècnica de
la Plataforma Vàlua, la plataforma d’entitats
del Tercer Sector Social de Sabadell.

Participar a la Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària
, i cooperar amb altres xarxes
públiques de foment de l’ESS als àmbits local,
comarcal i català.


 

 

 

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS