&

Licitacions 2017

Licitacions 2017

3. PROCEDIMENT OBERT - PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS DE FIRA SABADELL, CENTRE DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL, PISTA COBERTA D'ATLETISME DE CATALUNYA I CENTRE D'EMPRESES INDUSTRIALS CAN ROQUETA.

 

1. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE SUPORT PER ESDEVENIMENTS DE FIRA SABADELL
 

 

 

ImprimeixCorreu