Pla de Treball als Barris

Aquest programa va néixer l'any 2004 com a complement d’un conjunt d’actuacions urbanístiques que milloraven barris i àrees urbanes que requerien una atenció especial, ja sigui per la seva situació urbanística o per  la seva situació social. Es tracta d’un conjunt de projectes integrats de regeneració urbana que té en compte tots els seus components: urbanístics, d’habitatge, ocupacionals, formatius, socials, culturals, ambientals i de millora de les condicions de vida en general de les persones que habiten al barri i del territori objecte d’actuació. A cada convocatòria es poden realitzar programes per intervenir sobre la ciutadania d’aquests barris, segons les seves necessitats, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones amb baixa qualificació professional i afavorir la contractació de les persones que visquin als barris i poblacions que tinguin una major taxa d’atur.

El programa Treball als Barris estan adreçats al veïnat dels barris de la zona Ripoll (Can Puiggener, Torre Romeu, Poblenou i Can Roqueta) i de la zona Sud (Creu de Barberà, Les Termes, Espronceda i Campoamor). En el marc d’aquest projecte es desenvoluparan programes d’ocupació. L’objectiu és formar i contractar persones en atur per part de l’administració que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina a la vegada que es fan obres i serveis d’interès general i social a la ciutat. Majoritàriament els contractes tindran una durada de sis mesos i seran en les següents especialitats:

 • Neteja viària
 • Fusteria
 • Pintura
 • Instal·lacions
 • Construcció
 • Manteniment patis escolars
 • Neteja equipaments
 •  Jardineria,
 • Magatzem
 • Mainaderes,
 • Acompanyament gent gran
 • Dinamització esportiva
 • Horticultura ecològica
 • Integració laboral i social atenció ciutadana
 • Acompanyament en la tramitació digital

Algunes d’aquestes especialitats inclouen alhora un període previ de formació que pot oscil·lar entre 2 i 5 mesos.


"Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball  als barris 2021-2022"

Subvenció: 1.903.125,12 €
Contractes: 125

logos

Imprimeix