Plans locals d'ocupació

Els principals objectius que persegueixen els Plans locals d'ocupació és millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic dels territoris de la demarcació de Barcelona. La Diputació de Barcelona dota els municipis d'un fons específic per:

  • Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los noves oportunitats laborals.
  • Reforçar el paper estratègic dels ens locals per contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l'ocupació i al benestar de la ciutadania.
  • Complementar l'execució de les activitats d'interès general, social i econòmic impulsades pels ens locals.
  • Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d'atur per afavorir una major ocupabilitat.
Especialitats:
  • Construcció
  • Fusteria
  • Instal·lacions
  • Neteja viària
  • Pintura
  • Tècnics administració


"Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020. Diputació de Barcelona. Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

Subvenció: 338.061,50 € (2019)
Contractes: 29


DIBA

 

Imprimeix