Garantia Juvenil

La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Persones destinatàries / Requisits

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Els/les joves que hagin participat al Programa en anys anteriors i les que ja estiguin contractades en la data de publicació de la Resolució de la convocatòria dins d'un programa de Garantia Juvenil no podran participar a la convocatòria d’enguany. Les especialitats on es contracten joves són:

 • Tècnic/a de formació
 • Tècnic/a d'intermediació laboral
 • Tècnic/a d'ocupació
 • Tècnic/a d'emprenedoria,
 • Tècnic/a de comunicació audiovisual
 • Tècnic/a de joventut
 • Tècnic/a de suport jurídic
 • Tècnic/a de prevenció de riscos laborals
 • Tècnic/a de comunicació
 • Enginyer/a tècnic/a de manteniment d'instal·lacions

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea amb el cofinançament del Fons Social Europeu, vol reduir l’atur juvenil amb una ocupació de qualitat.


"Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil."

Subvenció 2021-2022: : 110.000 €
Contractes: 10

garantia juvenil

Imprimeix