Mainaderes

Mainaderes és un servei per al personal de Promoció Econòmica de Sabadell, SL i per a persones usuàries dels nostres serveis com a mesura per a conciliar la vida laboral i la familiar. Atén infants de 0 a 3 anys.Aquest servei funciona al llarg de l’any excepte els dies que el Vapor Llonch està tancat i algun període puntual, que coincideix habitualment amb vacances d’Estiu i de Nadal. El servei de Mainaderes s’ofereix a l’edifici del Vapor Llonch, on hi ha un aula equipada per atendre infants, en un horari de 7:30 a 15:30h. Les tasques d’atenció i cura dels infants les duen a terme persones participants en els programes de formació i treball. Compten amb un contracte laboral de durada determinada i obtenen formació competencial amb l’objectiu de millorar la inserció al món laboral després de passar pel programa d’ocupació com a auxiliars de mainaderes.

Imprimeix