Blog OEL

61 estudis sobre Sabadell ja disponibles a la web estudislocals.cat

61 estudis sobre Sabadell ja disponibles a la web estudislocals.cat

El passat mes de febrer es va llançar la pàgina web d’Estudis Locals, una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, concretament a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i el Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures, respectivament.

La pàgina web fa la funció de base de dades en línia on es poden cercar i consultar diferents estudis socioeconòmics dels territoris de la demarcació de Barcelona fets per diferents entitats. La pàgina web facilita doncs la cerca d’informació que abans estava dispersa per la xarxa i en facilita la seva localització i divulgació.

La cerca s’hi pot fer per territori, any, font i temàtica. Un mes i mig després del seu llançament s’hi poden consultar un total de 61 estudis sobre Sabadell.

A més a més La web inclou l’accés al recurs AtlesDEL de la Diputació de Barcelona, un espai d’informació i debat sobre els models de desenvolupament local. Així mateix, s’inclou l’enllaç al programa HERMES (base de dades amb la informació estadística socioeconòmica disponible a nivell municipal dels 311 municipis de la província de Barcelona) i a la comunitat virtual de la XODEL (Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local).

Hi podeu accedir aquí.
 

Imprimeix