Blog OEL

El 'Llibre blanc de la visualització de la informació' editat per la XODEL, ja disponible

 
Els membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Província de Barcelona (XODEL), entre ells l’Observatori d’Economia Local de Sabadell, hem elaborat aquesta guia de visualització amb les eines bàsiques i més accessibles per poder representar la informació estadística.
La visualització de dades de forma visual ens permet interpretar les dades més fàcilment i extreure’n conclusions. En l’actualitat, on el temps és un recurs escàs, existeixen nombroses eines tecnològiques per a la representació visual de la informació numèrica.
 
A l’administració local, com passa en qualsevol tipus d’empresa o organització, s’han de prendre decisions. Aquestes decisions en polítiques públiques han d’anar acompanyades d’una anàlisi exhaustiva del context i de la realitat del territori on volem aplicar-les. La visualització de la informació pot ajudar-nos en aquest procés de decisió, de forma que ens expliqui les dinàmiques i fenòmens d’allò en que volem influir i/o transformar. 
 
L’objectiu d’aquesta guia, que aglutina una sèrie d’eines tecnològiques, és doncs el d’aportar coneixements per a l’aplicació fàcil i accessible per a qualsevol tipus de perfil tècnic o polític de l’administració local del territori, independentment del seu nivell informàtic i tecnològic.
 
El fi últim d’aquesta publicació és que qualsevol persona pugui elaborar visualitzacions gràfiques de dades estadístiques amb una relativa facilitat i rapidesa i ara és a l’abast de tothom en el següent enllaç: https://goo.gl/97WnLm

 

Imprimeix