Blog OEL

El preu mitjà del lloguer a Sabadell ha augmentat un 7,8% en un any

 
Segons les dades publicades pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el tercer trimestre del 2016 el preu mitjà del lloguer d’habitatge a Sabadell era de 547,24€ mensuals, 39,64 euros més respecte el tercer trimestre del 2015 (+7,8% anual). 
 
 
Tal i com mostra el gràfic, el preu mitjà de lloguer d’habitatge a Sabadell, tot i que amb algunes fluctuacions, va anar augmentant des del primer trimestre del 2005 fins al quart trimestre del 2008.
 
Aquell trimestre va arribar al seu màxim en el període observat amb 686,93€ de preu mitjà de lloguer mensual. A partir d’aquell moment es va produir un canvi de tendència i el preu del lloguer mitjà mensual va anar disminuint, també amb algunes fluctuacions, fins al quart trimestre del 2013 quan va arribar al seu mínim en el període observat amb 477,38€.
 
El preu mitjà de lloguer ha anat en augment des de llavors arribant als 547,24€ en el tercer trimestre del 2016, és a dir, 69,86€ més que en el quart trimestre del 2013 (+14,6% anual).
 
El gràfic també mostra com des del primer trimestre del 2011 el preu mitjà de lloguer a Sabadell fluctua seguint la tendència del preu mitjà de lloguer a la comarca, a la província i a Catalunya i que alhora es manté per sota dels tres àmbits territorials. En el darrer trimestre del que es disposa de dades (el tercer trimestre del 2016) amb 547,24€ mensuals, aquest era de 61,42€ menys que el de la comarca, 68,02€ menys que el de la mitjana de Catalunya i 130,75€ menys que el de la província de Barcelona. 
 
Contractes signats
 
 
 
Finalment pel que fa al nombre de contractes signats, en el tercer trimestre de 2016 es van signar 911 contractes de lloguer a Sabadell, 73 contractes més que en el tercer trimestre de 2015, el que representa un augment del 8,7%. Tot i això s’observa com la tendència del nombre de contractes signats trimestralment, que anava en augment des de l’inici del període observat fins al primer trimestre del 2014 (amb el màxim de 1.145 contractes signats) s’inverteix i, tot i que amb algunes fluctuacions, disminueix des d’aquest trimestre. 

 

Imprimeix