Ocupació

Plans d'Ocupació

 
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació laboral de persones en situació d'atur per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.
 
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades.
 
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació i tenen com a objectiu proporcionar una feina a les persones que d'una altra manera tindrien grans dificultats per trobar un en el mercat obert.
 
Les entitats que poden sol·licitar subvencions per a plans d'ocupació són les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, i les entitats i institucions sense ànim i lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya.
 
Poden ser beneficiaris/àries dels plans d'ocupació les persones inscrites a les oficines de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades, amb les prioritats que es determinin en la convocatòria corresponent.
 
Les convocatòries respectives concreten els requisits a què s'han d'ajustar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els projectes i els sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que poden ser contractades.

 

Imprimeix