acTIC

Acreditacions i certificacions en competències digitals

A l'espai Punt Òmnia del Centre de Formació Cal Molins les persones interessades es poden presentar a una prova per acreditar les seves competències digitals TIC i obtenir una acreditació oficial de la Direcció General de Societat Digital des del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya. Per a les persones en situació d’atur, la certificació és gratuïta.

Actualment, les proves acTIC se segueixen fent a Cal Molins amb normalitat. Apunteu-vos-hi al portal acTIC

informació de la prova de l'actic

 

Descripció del Servei

Al centre de formació Cal Molins podeu demostrar i acreditar oficialment les vostres competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Què és l’acTICAcreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”? 

És la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les TIC. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat.

A qui va adreçat?

 • Persones  majors de 16 anys.
 • Persones tant en situació d’atur com en actiu que volen obtenir una acreditació oficial dels seus coneixements, actituds i  habilitats.

Característiques del programa

> Es poden acreditar 3 Nivells

> Competències i nivells:

 1. Nivell Bàsic inclou 6 competències.
 2. Nivell Mitjà inclou les 8 competències.
 3. Nivell Avançat, d’especialització, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Cal tenir el certificat mitjà.

competencies actic

Durada i condicions de la prova

 • - La prova és telemàtica i es fa presencialment al nostre centre. 

 • Pots consultar la Guia de la prova

 • - No es permet consultar cap mena de material ni suport extern.

 • - El resultat i el fitxer acreditatiu emès per la Generalitat s’obté de forma immediata un cop superada la prova.


 • >Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts.

 • >Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts.

 • >Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts per competència.

Requisits d’accés

- Qualsevol persona a partir de 16 anys.

Inscripció

Totes les gestions de sol·licitud i inscripció a la prova es fan telemàticament des del portal de l’ACTIC: http://actic.gencat.cat

Pagament de la taxa en el termini d'un mes després de formalitzar la sol·licitud

- A través del portal acTIC amb targeta bancària, de crèdit o de dèbit.

- En efectiu: mitjançant la presentació d’una carta de pagament, que facilita el portal acTIC

* Consulta els preus 2023 [+]

Reserva del lloc, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació a través del portal de l’acTIC: http://actic.gencat.cat

- La reserva s'ha de fer amb una antelació mínima de set dies i màxima de tres mesos.

- El termini no podrà ser inferior a 15 dies naturals si cal fer una adaptació dels mitjans materials necessaris per realitzar la prova.

- Pot canviar la reserva del lloc, la data i l’hora fins al vuitè dia natural anterior a la data inicialment triada sense haver de fer cap nova sol·licitud ni tornar a pagar la taxa.

actic

Imprimeix