Vàlua fa un avançament de dades de la Memòria de 2020

El passat dia 28 d’abril Sergi Asensio, director de l'Associació Juvenil Esquitx, i Joan Brunet, president de l’Associació Ethos, actuals representants de Vàlua, la plataforma d’entitats del Tercer Sector Social de Sabadell, van presentar al programa Al Matí de Ràdio Sabadell un avançament de les dades de la Memòria Vàlua2020. Podeu veure'n un resum en la imatge que acompanya aquesta publicació.

Les 21 entitats de la Plataforma Vàlua no només no es van aturar el 2020, sinó que es van haver de reinventar i multiplicar els seus esforços per arribar a tot arreu. Davant la crisi sociosanitària ha estat necessari adaptar serveis, bé incorporant les mesures sanitàries pertinents o bé proveint els serveis habituals de forma telemàtica. No ha estat fàcil adaptar-se a les noves circumstàncies per seguir oferint serveis terapèutics -teràpies de grup i teràpies individuals- i d’assessorament online. Generar vincle i compartir experiències íntimes davant de la pantalla ha estat un aprenentatge. 

També ha estat necessari oferir nous serveis: serveis per lluitar contra la bretxa digital -oferint suport a les persones en la realització de tràmits telemàtics, o proveint aparells digitals a les famílies més vulnerables-, programes de prevenció de la violència de gènere o de promoció de la salut comunitària; creació de grups d’ajuda mútua, o de recolzament a les famílies, entre d’altres. I alguns dels serveis que ja s’oferien s’han incrementat, com les ajudes en l’alimentació infantil.

Gràcies a aquest esforç continuat ha estat possible atendre a 51.524 persones usuàries, davant les 22.458 de l’any 2019. Per assolir aquest creixement, malgrat els ERTOS i que alguns serveis vinculats a subvencions no es van poder oferir, durant l’any 2020 les entitats han sumat noves contractacions, passant així de les 716 del 2019 a les 925 persones treballadores del 2020.

Revisant més dades i posant el focus en el gènere, observem que l’any 2020 les treballadores del Tercer Sector Social han estat dones en un 66%, posant de manifest un cop més que és la dona qui es dedica majoritàriament a les cures comunitàries. Pel que fa a les usuàries, el percentatge es manté en un 56% de dones, dada que posa novament de manifest que les desigualtats estructurals tenen més impacte sobre elles. 

Respecte a les persones sòcies i voluntàries, és significatiu que l’any 2020 pràcticament no s’han donat diferències de percentatge entre gènere, un fet a destacar tenint en compte que l’any 2019 el voluntariat era femení en un 66%. Caldrà veure si aquesta és una tendència que es manté en el futur. També en aquest apartat de les persones voluntàries, el membre de la Junta de Càritas Sabadell, Joan Saborido, observa una curiositat entorn el voluntariat de l’entitat: “la majoria del voluntariat era gent gran que es va haver de quedar a casa; i va entrar un nou cos de voluntariat, molta gent jove. D’aquests, molts han seguit venint mentre la gent gran ha anat tornant.”

Pel que fa a les activitats pròpies de la Plataforma, al llarg de 2020 no s’han pogut celebrar algunes activitats com el Km Solidari de Vàlua o l’acte d’Empresa amb Vàlua, però s’ha realitzat un informe de situació conjunt, s’han impulsat accions formatives en Comunicació 2.0. i Micromecenatge obertes a altres entitats de la ciutat, i s’ha seguit treballant en xarxa posant el focus en l’objectiu de mancomunar serveis.

Respecte a l’acte “Empresa amb Vàlua” malgrat la impossibilitat de celebrar esdeveniments multitudinaris, les entitats han volgut destacar també la continuïtat del suport de les empreses i societat civil per a sostenir els projectes en moments difícils. Per aquest motiu han reconegut a 100 empreses amb el diploma d’Empresa amb Vàlua 2020. Empreses ben diverses, des de Centres Especials de Treball fins a petites botigues, fleques o residències, però totes amb un punt en comú, que malgrat les dificultats que també han viscut a causa de la pandèmia, no han deixat de recolzar a les entitats.

Finalment, amb aquest primer avançament de memòria s’ha volgut remarcar que s’han consolidat els espais als mitjans de comunicació locals com El Racó de Vàlua d’iSabadell i l’espai UnAltreMónÉsPossible al Matí de Ràdio Sabadell, a més dels canals propis a Vàlua i a l’apartat Plataforma Vàlua del Programa d’Economia Social i Solidària de Promoció Econòmica de Sabadell, que actua com a secretaria tècnica de la Plataforma.

Imprimeix