Durant la 3ª Trobada de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària s’han presentat diverses ponències que han girat sobre el marc estratègic de l’economia social i solidària i sobre la missió i la visió de la XMESS.

També s’han treballat i debatut els Estatuts de la futura associació o xarxa que aplegarà als municipis participants i que s’aprovaran a la següent trobada, al novembre, a Santa Coloma de Gramenet.
 
Alguns del temes tractats van ser:
 
  • La necessitat de no instrumentalitzar les iniciatives de l’economia social i solidària (ESS) per part de l’Administració.
El paper de l’Administració cal que sigui d’acompanyament, de donar impuls i exemple i, en aquest sentit, cal construir un marc de relació i treball entre l’Administració i el moviment de l’ESS que respecti l’autonomia de les iniciatives i que es basi en acords de cogestió i de codecisió. L’Administració cal que doni missatges clars, integradors i transversals sobre l’ESS.
 
  • Fixar l’ESS com quelcom fora de la marginalitat i l’assistencialisme.
  • Establir nous espais de participació i de compartir experiències, fomentar l’aliança entre organitzacions i empreses, treballar conjuntament i respectant els ritmes (de les iniciatives, de l’Administració, etc.).
La recta final de la jornada s’ha emprat per treballar i debatre els estatuts de la futura associació o xarxa que quedaran aprovats a la quarta trobada que es realitzarà a la nostra ciutat, a la tardor.
 
L’Ajuntament de Sabadell és un dels municipis impulsors de la XMESS.

Imprimeix