Més de 17.500 persones ateses per Vàlua el 2018

  

Representants d’11 de les entitats de Vàlua es van reunir el dimecres 27 de novembre amb el Regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, per explicar les tasques de la Plataforma, presentar la Memòria 2018 i donar a conèixer punts de vista al nou equip de govern. La reunió va ser conduïda per les representacions anuals de la Plataforma: la Rosa Roig, presidenta de Càritas Sabadell, i en Josep Pardina, president del consell rector de Grandalla. Acompanyades de les tècniques, van presentar al regidor d’acció social i habitatge, Eloi Cortés la Plataforma Vàlua: les 22 entitats que l’integren i els col·lectius atesos, a més dels principals objectius que es tenen com a Plataforma i com es plantegen. Cortés va voler agrair la presentació de la plataforma, i va destacar que des d’Acció Social es treballa per millorar contínuament la relació amb les entitats.

Pardina va incidir en les xifres més destacades de 2018: prop de 17.692 persones ateses, 1.590 voluntàries, 10.418 sòcies, 769 treballadores i 81 empreses reconegudes. Pel que fa la inserció laboral, línia d’actuació important de moltes entitats, van ser 329 les persones inserides al mercat laboral. Cal destacar que les entitats Vàlua treballen també en projectes d’orientació i informació, sensibilització, i primeres necessitats com habitatge i salut. El regidor d’Acció Social va posar en valor la importància de recollir les dades d’impacte de les entitats i de dimensionar econòmicament el que generen a la ciutat.

En el torn obert de paraula, les representants de les entitats van posar sobre la taula algunes línies que consideren que ha de treballar l’administració pública: la transversalitat entre àrees es va destacar especialment, ja que les entitats treballen en projectes integrals que toquen temes d’acció social, salut, habitatge, empresa, etc. Cortés va comentar del principi s’està treballant en aquesta línia de coordinació i transversalitat. I va afegir que caldrà seguir en aquesta línia per coordinar-se amb les altres àrees que tenen relació directa amb les entitats.

Les representants van destacar també que caldrà augmentar els recursos per a les entitats i en el cas de les subvencions aprovades, no realitzar els pagaments fora de termini. El regidor d’acció social va comentar que es treballarà perquè millorin els ritmes en què es fan els tràmits avançant, per exemple, en l’administració electrònica. I que es vol poder integrar al Pla Estratègic que hi acabi havent una convocatòria única de subvencions.

Es van destacar com a conclusions de la Memòria de 2018 que Vàlua és un reflex més que les tasques relacionades amb la cura i l'atenció de les persones recauen principalment en les dones, essent majoria en sòcies, voluntàries i treballadores. També cal destacar que les persones ateses són també majoria dones, posant de relleu la vulnerabilitat social que persisteix.

Consulta el document complert de la Memòria de Vàlua 2018 a: https://pvalua.wordpress.com/2019/12/02/memoria-2018/

Imprimeix