Blog OEL

Repunt de l’activitat constructora a Sabadell

Balanç habitatges iniciats 4t trimestre 2016

Segons les dades publicades pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el quart trimestre de 2016 a Sabadell s’ha iniciat la construcció de 15 habitatges nous, un 25% menys (5 habitatges menys) respecte el mateix període de 2015. Respecte del trimestre anterior s’observa també una davallada, un 69,4% menys, (34 habitatges menys).

Respecte de la resta de municipis de la comarca, Sabadell se situa com el tercer municipi en nombre d’habitatges nous iniciats, amb el 4,6% del total dels habitatges iniciats a la comarca, per darrera de Sant Cugat del Vallès, amb el 75,7% dels iniciats a la comarca (246 habitatges iniciats) i Terrassa, amb el 5,8% del total (19 habitatges iniciats).

Mapa habitatges iniciats al Vallès Occidental 4t 2016

Balanç habitatges iniciats 2016

Pel que fa al còmput anual, l’any 2016 es va iniciar la construcció de 203 habitatges a Sabadell, un 99% més que l’any anterior (101 habitatges més).

Tal i com es pot veure en el gràfic, l’any 2014 es produeix un repunt en la construcció d’habitatges nous a la ciutat, passant de 39 habitatges iniciats l’any 2013 a 187 habitatges el 2014. Tot i davallar, de nou, l’any 2015, la xifra de 203 habitatges iniciats l’any 2016 consolida aquest repunt de l’activitat constructora a Sabadell.

El rànquing d’habitatges nous iniciats en el Vallès Occidental l’encapçala Sant Cugat, amb 552 habitatges el 2016, un 112,3% més que l’any anterior (292 habitatges més). Sabadell se situa en la segona posició de la comarca, seguit per Terrassa, amb 81 habitatges iniciats (67,9% menys, 171 habitatges menys), Rubí, amb 77 habitatges construïts (352,9% més, 60 habitatges més) i Montcada i Reixac, amb 56 habitatges construïts (2.700% més, 54 habitatges més).

En el conjunt de la comarca durant el 2016 es va iniciar la construcció de 1.209 habitatges, un 41,9% més que l’any anterior (357 habitatges més). Pel que fa a la Província de Barcelona, durant el 2016 es van iniciar 6.351 habitatges, un 39,8% més anual (1.808 habitatges més).

Les xifres pel conjunt de Catalunya són de 8.317 habitatges iniciats el passat 2016 (un 34,7% més, 2.141 habitatges més).

Balanç habitatges acabats 4t trimestre 2016

Pel que fa al nombre d’habitatges acabats, en el quart trimestre de 2016 s’han finalitzat 18 habitatges, 8 més respecte del quart trimestre de 2015 (un 80% més). Respecte del trimestre anterior, en canvi, s’observa una davallada, 4 habitatges menys (un 18,2% menys). 

Pel que fa a la comparativa comarcal, Sabadell se situa també com el tercer municipi pel que fa al pes sobre la producció residencial amb el 14,3% del total els habitatges acabats a la comarca, pel darrera de Terrassa, amb 43 habitatges acabats, que representen el 34,1% dels acabats a la comarca i Sant Cugat, amb 19 d’acabats, que representen el 15,1% comarcal.

Mapa habitatges acabats al Vallès Occidental 4t 2016

Balanç habitatges acabats 2016

Finalment pel que fa al còmput anual d’habitatges acabats, l’any 2016 es va acabar la construcció de 81 habitatges a Sabadell, un 19,8% menys que l’any anterior (20 habitatges menys).

Tal i com es pot veure en el gràfic, a partir de l’any 2014 es va produir un lleuger repunt en el nombre d’habitatges acabats, passant de 150 habitatges acabats a la ciutat l’any 2013 a 226 el 2014. Aquest repunt, però, no té continuïtat en anys posteriors.

El rànquing anual en el Vallès Occidental l’encapçala Terrassa amb 152 habitatges acabats el 2016, un 406,7% més que l’any anterior (122 habitatges més), seguida de Sant Cugat amb 142 habitatges acabats, un 576,2% més (121 habitatges més).

Sabadell es situa en la tercera posició en la comarca, seguit per Sant Quirze del Vallès, amb 36 habitatges acabats (50% més, 12 habitatges més) i Cerdanyola, amb 26 habitatges acabats (52,9% més, 9 habitatges més).

En el conjunt de la comarca durant el 2016 es va acabar la construcció de 525 habitatges, un 54,4% més que l’any anterior (185 habitatges més). Pel que fa a la Província de Barcelona, durant el 2016 s’hi va iniciar la construcció de 3.597 habitatges, un 55,7% més anual (1.287 habitatges més).

Les xifres pel conjunt de Catalunya són de 5.534 habitatges acabats l’any 2016 (un 37,2% més, 1.500 habitatges més).

Imprimeix