Blog OEL

El nombre de matriculacions de vehicles a Sabadell arriba al seu màxim des del 2008

 
Segons les dades de l’Àrea de Serveis Centrals de la Gestió Tributària de l’Ajuntament de Sabadell, l’any 2016 es van matricular 6.501 vehicles a Sabadell, 1.007 vehicles més que l’any anterior (+18,3%). Aquesta xifra no s’assolia des de l’any 2008.
 

 
L’any 2012 va ser l’any amb menys matriculacions del període observat amb 3.399 vehicles matriculats, gairebé la meitat dels que es van matricular aquest any.
 
Pel que fa a la tipologia de vehicles matriculats l’any passat, tal i com mostra el següent gràfic, els vehicles més matriculats són els turismes amb un 81,3% de les matriculacions (5.288 turismes), seguits per les motocicletes amb un 11,8% (764 motocicletes), els camions amb un 4,4% (288), els ciclomotors amb un 0,8% (49 ciclomotors) i per últim els altres vehicles representen un 1,7% (112 vehicles).  

Si es comparen les matriculacions de l’any 2008 amb les del 2016 s’observa que el nombre de matriculacions que més ha disminuït és el dels ciclomotors (-81%), seguit dels altres de vehicles (-56,8%), les motocicletes (-19,2%), els camions (-17%) i els turismes (-0,3%). 

 

Imprimeix