&

Economia Social i Solidària (ESS)

A Sabadell entenem l’Economia Social i Solidària com un conjunt de pràctiques econòmiques i socials que:

  • Estan orientades a satisfer les necessitats dels seus membres i/o de la societat de forma èticament coherent. Entenem per la satisfacció de necessitats com aquelles que possibiliten viure una vida plena i digne.
  • Prioritzen aquest objectiu per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent.
  • Practiquen la gestió col·lectiva i democràtica, entesa des de la participació de les persones involucrades en els projectes i la preferència de formes jurídiques que incrusten i fomenten aquesta participació al funcionament de l’organització.
  • Desenvolupen la seva activitat des del compromís ambiental i social i practiquen i promouen la igualtat de gènere, l’equitat social, l’arrelament al territori, la sostenibilitat ambiental, i la democràcia, a més a més d’altres valors explicitats a la carta de principis i al manifest de la Xarxa d’Economia Solidària.
  • Tenen voluntat de canvi social.

Aquest marc conceptual de l’ESS a Sabadell es va definir conjuntament amb les entitats del territori que van participar en l’elaboració del Pla Estratègic d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Sabadell l’any 2017.

QUÈ FEM DES DEL PROGRAMA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?

El programa de foment de l’ESS té com a objectiu donar visibilitat i posar en valor aquest model econòmic, potenciar el treball en xarxa i impulsar iniciatives conjuntes que contribueixin a crear un ecosistema favorable per al creixement i desenvolupament del Mercat Social a la nostra ciutat.

Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, les actuacions que s’impulsen o a les quals participa actualment el programa es centren en:

  • Donar suport a la consolidació de la xarxa d’ESS local: contribuïr a incrementar i consolidar les aliances entre iniciatives de l’ESS, i entre aquestes i l’administració pública, mitjançant espais de coordinació
  • Fomentar l’associacionisme cooperatiu mitjançant accions de sensibilització, divulgatives i formatives sobre Economia Social i Solidària, el Mercat Social, i el Consum Responsable i Conscient
  • Participar a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, i cooperar amb altres xarxes públiques de foment de l’ESS als àmbits local, comarcal i català
  • Coordinar l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental
  • Exercir la Secretaria Tècnica de la Plataforma Vàlua, la plataforma d’entitats del Tercer Sector Social de Sabadell
 

Ateneu Cooperatiu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS