&

Processos de selecció

DESCARREGA'T LA INSTÀNCIA

 

DOCENTS EXPERTS/ES PER A LA IMPARTICIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES DE QUALIFICACIÓ DESENVOLUPATS

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (09/10/2019)


TÈCNIC/A IMPULSOR/A DE LES UNITATS TERRITORIALS BARRIS DEL RIPOLL

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/10/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (09/10/2019) 

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA i ANNEX (23/09/2019)

*Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català),  amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.


TÈCNIC/A DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D'EMPRESES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (30/09/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (23/09/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/09/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (05/08/2019)


TÈCNIC/A DE SUPORT A LA INDÚSTRIA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (30/09/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (23/09/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (17/09/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (05/08/2019)


TÈCNIC/A DE L'OBSERVATORI DE L'ECONOMIA LOCAL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ  (24/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCADES A ENTREVISTA (18/07/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/07/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (26/06/2019)


BORSA DE TREBALL DE TAQUILLERS, GUARDA-ROBES I OPERARIS DE NETEJA DEL VAS PER LES CAMPANYES D'ESTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES DE LA BORSA D'AUXILIARS DE NETEJA VAS (09/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES DE LA BORSA DE TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (09/07/2019)

>LLISTA PERSONES CANDIDATES QUE SUPEREN EL PROCÉS DE SELECCIÓ I PERSONES PENDENTS DEL RESULTAT PROVA DE CATALÀ DE LA BORSA AUXILIARS NETEJA VAS (04/07/19)

>LLISTA PERSONES CANDIDATES QUE SUPEREN EL PROCÉS DE SELECCIÓ I PERSONES PENDENTS DEL RESULTAT PROVA DE CATALÀ DE LA BORSA TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (04/07/19)

>LLISTA DEFINTIVA DE PERSONES ADEMESES A LA BORSA VACANTS PISCINES AUXILIARS NETEJA VAS (27/06/2019)

>LLISTA DEFINTIVA DE PERSONES ADMESES A LA BORSA VACANTS PISCINES TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (27/06/2019)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESESES A LA BORSA VACANTS PISCINES AUXILIARS NETEJA VAS (25/06/2019)

>LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESESES A LA BORSA VACANTS PISCINES TAQUILLERS/ES GUARDA-ROBA (25/06/2019) 

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (06/06/2019)

>ANNEX A LES BASES (06/06/2019)


EXPERT/A DOCENT DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I HORT URBÀ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (08/07/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/06/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXLCOSES (18/06/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (23/05/2019)


TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (24/05/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (20/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (14/05/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (ADREÇADA A PERSONAL FIX I TEMPORAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL) (25/04/2019)


TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ 

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (08/05/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA  (ADREÇADA A PERSONAL FIX DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL) (12/04/2019) 


TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA PISTA COBERTA D'ATLETISME DE CATALUNYA

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (09/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (06/05/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (12/04/2019)


DOCENT EXPERT/A EN INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I IGUALTAT DE GÈNERE

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ.LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L'OCUPACIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ.LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

>RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN TREBALL EN EQUIP

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN XARXES SOCIALS

> RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ (20/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN RESTAURACIÓ

>RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ALEMANY NIVELLS A1, A2, B1

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019) 

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ANGLÈS NIVELLS A1, A2, B1

>RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ (20/05/2019) 

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (28/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/19)

>LLISTAT PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (15/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ. LLISTAT DEFINITIU (07/05/2019)

>LLISTA PROVISONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (30/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (27/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE CARROSSERIES DE VEHICLES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ (02/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (21/03/2019)


DOCENT EXPERT/A EN MANTENIMENT DE SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/05/2019)

>PERSONES ASPIRANTS ADMESES AL PROCÉS DE SELECCIÓ (02/05/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/04/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (21/03/2019)


DOCENTS EXPERTS/ES EN FORNERIA I PASTISSERIA

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (05/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/04/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (28/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (13/03/2019)


TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I LABORAL

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (08/04/2018)

>LLISTAT DE PERSONES APTES QUE PASSEN A ENTREVISTA (01/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (21/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/02/2019)


TÈCNIC/A D'INTERMEDIACIÓ LABORAL I PROSPECCIÓ ECONÒMICA

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES (08/04/2018)

>LLISTAT DE PERSONES APTES QUE PASSEN A ENTREVISTA (01/04/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (21/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (15/03/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/02/2019)


TÈCNIC/A SEGUIMENT PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL

>LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (12/03/2019)

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (06/03/2018)

>LLISTAT DE PERSONES ADMESES CONVOCADES A LA PROVA DE CATALÀ (05/03/2019)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (04/03/2019)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (27/02/2019)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (08/02/2019)


EXPERT/A DOCENT DE SERVEIS ADMINISTRATIUS PER A PERSONES EN TRACTAMENT DE SALUT MENTAL

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (11/12/18)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (05/12/18)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (04/12/18)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/11/2018)


DOCENT EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ

>RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (17/12/2018)

>LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (12/12/2018)

>LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (03/12/18)

>BASES DE LA CONVOCATÒRIA (16/11/2018)


TÈCNIC/A GESTIÓ ESDEVENIMENTS. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A EMPRENEDORIA. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A FORMACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A INTERMEDIACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A JOVENTUT. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A LOGÍSTICA D'OBRES. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A OCUPACIÓ. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A RELACIONS LABORALS. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A RESPONSABILITAT SOCIAL. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)

TÈCNIC/A SUPORT JURÍDIC. GARANTIA JUVENIL 2018-19

>LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (17/10/2018)

>LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (25/10/2018)


TÈCNIC/A DE MANTENIMENT I ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (12/09/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (04/09/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (11/07/2018)


TÈCNIC/A DE CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (14/09/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (2/08/2018)

> LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (06/07/2018)


TÈCNIC/A DE GESTIÓ I COORDINACIÓ D'OPERACIONS PER AL PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITITIVAT TERRITORIAL

> LLISTAT DE PERSONA SELECCIONADA I RESERVES (12/09/2018)

> LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (31/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (24/07/2018) 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (04/07/2018)


TÈCNIC/A AUX. DE SUPORT A LA INDÚSTRIA

> RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (27/072018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (23/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (18/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (29/06/2018)


BORSA DE PERSONAL DOCENT EXPERT EN SALA / CUINA

> LLISTAT D'ASPIRANTS QUE PASSEN A FORMAR PART DE LA BORSA (5/10/2018)

> CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES PERSONES ASPIRANTS ADMESES (06/09/2018)

> LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES (26/07/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I NO ADMESES (19/07/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (25/06/2018)


BORSA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

RESULTAT FINAL: PERSONES QUE PASEN A FORMAR PART DE LA BORSA (14/06/2018)

RESULTAT PROVA D'APTITUD I PROVA DE CATALÀ. CITACIÓ A ENTREVISTA (28/05/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (27/04/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (10/04/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (14/03/2018)


TAQUILLERS/ERES / GUARDARROBA

LLISTAT PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (27/04/2018)

LLISTAT PERSONES QUE SUPEREN LA PROVA DE CATALÀ (26/04/2018)

LLISTAT PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (11/04/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (19/03/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (01/03/2018)

ANNEX A LES BASES (01/03/2018)


AUXILIARS D'INSTAL·LACIONS PISCINES MUNICIPALS PER A LA CAMPANYA D'ESTIU

LLISTAT PERSONES SELECCIONADES I RESERVES (27/04/2018)

LLISTAT PERSONES QUE SUPEREN LA PROVA DE CATALÀ (26/04/2018)

LLISTAT PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA (11/04/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (26/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (19/03/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (01/03/2018)

> ANNEX A LES BASES (01/03/2018)


CONSERGES AUXILIARS D'INSTAL·LACIONS

LLISTAT FINAL DE PERSONES SELECCIONADES (22/03/2018)

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (13/03/2018)

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES (08/03/2018)

> BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/02/2018)


EXPERT/A DOCENT DE PINTURA I MANTENIMENT D'ESPAIS PER A PERSONES EN TRACTAMENT DE SALUT MENTAL

Resultat del procés de selecció (13/02/2018)

Llistat definitiu de persones admeses i excloses | convocades a entrevista (09/02/2018)

Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses (07/02/2018)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (19/01/2018)


OFICIAL 1A NETEJA VIÀRIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (10/01/2018)
 

OFICIAL 1A JARDINERIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (10/01/2018)
 

AJUDANT ARQUITECTURA TÈCNICA D'OBRA


BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PERSONAL TÈCNIC ESPECIALITZAT EN L’ÀMBIT DE L’ORIENTACIÓ I LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

> Llistat definitiu de persones aspirants que superen procés de selecció i passen a formar part de la Borsa de Treball (15/12/2017)

Llistat definitiu de persones que superen la prova i estan convocades a entrevista (15/11/2017)

> Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses (8/11/2017)

> Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses (31/10/2017)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (9/10/2017)
 

 

 

 

ImprimeixCorreu